Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Rok akademicki 2017/18 - semestr zimowy


Jednostki naukowo-dydaktyczne Wydziału Zarządzania
strona generowana: 2019-02-19 16:58:28

Katedra Badań Rynku i Usług

 

Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny

 

Katedra Finansów Przesiębiorstw

 

Katedra Handlu i Marketingu

 

Katedra Inwestycji i Nieruchomości

 

Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych

 

Katedra Logistyki i Transportu

 

Katedra Mikroekonomii

 

Katedra Rachunkowości

 

Katedra Strategii Marketingowych

 

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania

 

Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa

 

Katedra Zarządzania Strategicznego